Kapitalizm, ataerkillik ve kadın emeği: Türkiye Örneği

SUNUŞ'TAN

"Türkiye'de kadın emeğinin son dönem eğilimlerini kapitalizm ve ataerkillik bağlamında inceleyen ve kadın emeğini ev içinde, emek piyasasında, sanayide, tarımda görünür kılmayı hedefleyen kitabımız kadınların ortaklaşa çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıktı"

ARKA KAPAK'TAN

"Bu kitapta kadın emeği açısından kapitalizm ve ataerkil sistem arasında Türkiye özelinde ortaya çıkan etkileşime ve bu etkileşimin özgül sonuçlarına işaret edilmektedir. Kadın emeği bağlamında ortaya çıkan farklı biçimlerin ortaya koyduğu üzere sermaye kendi ihtiyaçları uyarınca kadın emeğine yönelirken, ataerkil ilişkiler sermayeye kadın emeğinin kullanımı açısından elverişli koşullar sağlamaktadır. Dolayısıyla kadın emeğinin aldığı biçimler, ataerkilliğin ve kapitalizmin yeniden üretiminde merkezi bir konum taşımaktadır."

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ       7

GİRİŞ:

Kapitalizm ve Ataerki İlişkisi Çerçevesinde Kadın Emeği   9        

Melda Yaman Öztürk – Saniye Dedeoğlu

 

Ücretli İş ve Ücretsiz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 1980’lerden 2000’lere      25    

Melda Yaman Öztürk

 

Kapitalizm ve Ataerkillik Enformel Alanda Nasıl Eklemlenir? Bilinçli Saklama ve Saklayarak Değersizleştirme Mekanizmalarının Ev Eksenli Çalışmada İşleyişi 79    

Reyhan Atasü Topçuoğlu

 

“Türkiye’nin Krizleri Önce Kadınları Vuruyor” Mit mi Gerçek mi?: Emek Piyasasından Yanıtlar     133

Özge İzdeş

 

Kadınlara Yönelik Kredi Biçimleri ve Kadın Emeğinin Enformelleşmesi        183

Nuray Ergüneş

 

Tütün Tarlalarında Kadın Emeği: Bafra’da Tütün Üreticisi Olmak.            215

Melda Yaman Öztürk - Özgün Akduran

 

Endüstriyel Üretimde Kadın ve Göçmen Emeği: Ataerkillik ve Enformel Emek            249

Saniye Dedeoğlu

 

Evin İçi İşyeri: Ev Hizmetleri, Ücretli Emek ve Göçmen Kadın Emeği             277

Çağla Ünlütürk Ulutaş

ÖN KAPAK

 

ARKA KAPAK

 

KÜNYE

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği

Türkiye Örneği

 

Derleyen: Saniye Dedeoğlu - Melda Yaman Öztürk

 

Birinci Basım: Eylül 2010

 

Yayına Hazırlayan

Serap KURT

 

Kapak Tasarım

İlknur KAVLAK

 

Baskı Öncesi Hazırlık

Ülkü GÜNDOĞDU

 

Baskı ve Cilt: 

Ezgi Matbaası

Çobançeflme Mah. Sanayi Cad. Atay Sk.

No:10 Yenibosna - ‹stanbul

Tel: 0 212 292 55 85

 

Sosyal Araştırmalar Vakfı

İktisadi İşletmesi

İstiklal Caddesi Balo Sk. Analin Apt. No: 17/2

Beyoğlu – İstanbul

 

Tel/Fax:  0 212 292 55 85 - 86

Web: www.sav.org.tr

e-mail: Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır