İSTİHDAM RAPORUMUZU YAYIMLADIK

Hemen tüm kamuoyu yoklamalarında İŞSİZLİK ülkemizin en önemli -ekonomik, sosyal - sorunu olarak görünüyor.

SAV olarak, bu aydan itibaren  Ali E. BİLGİN yönetiminde  İstihdam / işsizlik konusundaki gelişmeleri ve verileri sürekli olarak izleyecek ve  somut göstergelere dayanan, gerekli soruların sorulmasını sağlayan raporları hazırlamaya gayret edeceğiz.

İçerik olarak istatistik analizle sınırlanmamış, maddi dayanağı olmayan yargılar içermeyen ama  nesnel ve öznel süreçleri birlikte ele alan raporları sendikalarımızın, araştırmacılarımızın, uzmanlarımızın ve hepsinden önemlisi tüm çalışanların kullanımına sunacağız.

İstihdam raporları her ay düzenli olarak yayımlanmasının yanısıra istihdam ve işsizlik sorununu farklı açılardan (örneğin istihdamsız büyüme, kayıtdışı istihdam ve işsizlik v.b. ) ele alan farklı raporlarla da zenginleşecek.

SAV olarak sürekliliği olan RAPORLARI hazırlamayı bu döneme özgü hedeflerimiz arasına almıştık; İSTİHDAM raporunun bu yolda güçlü bir adım olmasının diliyor ve bu çalışmayı üstlenen Ali E. BİLGİN'e teşekkür ediyoruz.

SAV YK