6. Olağan Genel Kurulumuzu Topladık

18 Nisan 2010 tarihinde yaptığımız Genel Kurulumuz sonrasında 6. Dönem çalışmalarına başladık. Bu dönemde daha etkin bir SAV'ı hep beraber oluşturacağımıza inanıyoruz.

YK İşbölümü

Genel Kurul sonrasında yeni seçilen Yönetim Kurulu kendi arasında işbölümü yapmış ve Vakıf Başkanlığına Dinçer Mete, Başkan Vekilliğine Serap Korkusuz, Sekreterliğe Güzin Alpaslan Saymanlığa ise Atilla Altaylı oybirliği ile seçilmişlerdir.

SAV Yönetim Kurulu, 15 günde bir periyodik toplantı yapılmasına, bu toplantıların tüm asil ve yedek üyelerin katılımına açık olmasına ve üyelerin de önceden haber vererek toplantılara katılabilmesine karar vermiştir.

GenelKurul


18 Nisan 2010 Pazar günü her zamanki gibi çoğunluklu olarak yaptığımız genel kurulumuz; çalışmalarımızı ve önümüzdeki dönemdeki görevlerimizi hep beraber tartışmamızı sağladı.

Vakıflar ve Medeni kanun tarafından getirilen “Vakıflara Üye Olunamaz” hükmünün iptal edilmesi sonrasında dönem içinde aday üyeliği  Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Genel Kurula önerilen 28 arkadaşımızın SAV Genel Kurul üyeliği kabul edildi. Böylece SAV üye sayısı 72'den 100'e çıktı.

Bu Genel kurulumuzda Prof. İzzettin Önder, Öztin Akgüç ve Halet Çambel de de oy birliği ile onur üyeliğine kabul edildi. Böylece Rasih Nuri İleri ve geçen dönem yitirdiğimiz Nail V. Çakırhan ile birlikte SAV onur üyelerinin sayısı beşe çıkmış oldu.

Genel kurulda Vakıf çalışmaları konusunda üyelerin daha fazla bilgilendirilmesi, katılımın artırılması için çeşitli bilgilendirme ve iletişim kaynaklarının zenginleştirilerek kullanılması gerekliliğinin altı çizildi. Geçen dönem yapılan “Türkiye Nereye Sol Nerede” başlıklı yuvarlak masa toplantılarına devam edilmesi ve bunun üyelere açık olmasının sağlanması istendi ve ayrıca üyelerin atölye çalışmalarına da katılımını arttıracak yollar tartışıldı.

İlk Genel kuruldan bu yana 15,00 TL olan üyelik aidatının 20,00 TL olmasına karar veren Sosyal Araştırmalar Vakfı 6. Genel Kurulunda,  aidatların düzenli toplanması için çeşitli öneriler tartışılmış ve vakfa karşı sorumluluğun gereği bunun düzenli olarak yapılmasının önemi vurgulanmıştır.

Genel Kurulda son olarak yeni dönem vakıf organları seçilmiştir.

Yönetim Kurulu asil üyeliğine:

Dinçer Mete , Serap Korkusuz, Atilla Altaylı, Güzin Alpaslan, Gülser Kumbasar, Mehmet Türkay, Tolga Tören

Yedek yönetim Kurulu üyeliğine:

Medet Turan, Aydan Cankara, Asuman Türkün, Mine Yolaçan, Başak Ergüder, Hakan Feyyat, Süleyman Aktaş

Denetim Kurulu Asil Üyeliğine:

Hakkı Ocakaçan, Nevzat Açan, Ramazan Tuncer

Denetim Kurulu Yedek Üyeliğine:

Mehmet Ali Altaca,Mustafa Akçakaya, Öztürk yıldız,

Seçilmiştir.

ÇALIŞMA RAPORU

5. Dönem Faaliyet Raporunu indirmek için tıklayınız

GÜNDEM

6. Genel Kurul Gündemi:

1 – Açılış

2 – Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi

3 – Saygı duruşu

4 – Yönetim Kurulu tarafından Çalışma ve Mali Raporun okunması

5 – Denetleme Kurulu Raporunun okunması

6 – Raporlar üzerine görüşmeler ve Yönetim Kurulu’nun aklanması

7 – Yeni Üyelerin görüşülmesi ve onaylanması

8 – 2010 ve 2011 yılı aylık aidatlarının tartışılması ve karara bağlanması

9 – Yeni Dönem Çalışma Programının tartışılması

10 – Tüzük ve Yönetmeliklerin tartışılması

11 – Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Adaylarının belirlenmesi ve Seçimi

12 – Öneriler ve Dilekler

13 – Kapanış.