S I N I F Ç A L I Ş M A L A R I A T Ö L Y ELERİ / 2009 -1

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI (SAV)

TÜRKİYE SINIF ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (TÜSAM)

S I N I F Ç A L I Ş M A L A R I A T Ö L Y ELERİ / 2009 -1

Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi (TÜSAM), Türkiye ve dünyadaki sınıfsal yapılar, sınıf ilişkileri, sınıf kavramı, sınıf dinamikleri ve sınıf hareketleri gibi konular hakkında çalışmalar yapan akademisyenlerin, sendikacıların ve araştırmacıların belirli periyotlarla bir araya gelmesi ve söz konusu araştırmalarla ilgili bilgi aktarımının/paylaşı mının gerçekleştirilebilmes i amacıyla, "sınıf çalışmaları atölyeleri" düzenlemektedir. Bu atölyenin temel hareket noktası; bilgi paylaşımının yanı sıra, sınıf çalışmalarında karşılaşılan sorunların açığa çıkarılması ve yeni çalışmaların önünün açılmasıdır. Sunumlar SAV lokalinde yapılmaktadır.

 

"Büro İşçilerinin Güncel Deneyimi"

 

Kollektif Sunuş

Ayça Zengin - Büro İşçisi

Nedim Akay - IBM Türk Sendika Temsilcisi

Sakine Yalçın - Alınteri Gazetesi Yazarı

Berna Uçarol - MSGSÜ Sosyoloji Doktora Öğrencisi

 

 

Tarih:     06.06.2009 Cumartesi

Saat:     14.00

Yer:         Sosyal Araştırmalar Vakfı Lokali

                İstiklal Caddesi Balo Sokak Analin Ap. No: 17/2 Beyoğlu / İstanbul

Tel:     0 212 292 55 85 /86

Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır