Sosyalist Feminizm

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI (SAV)

TÜRKİYE SINIF ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (TÜSAM)

SINIF / Cinsiyet  A T Ö L Y ELERİ / 2009-2010-2

Sınıf / Cinsiyet Feminist Atölye:Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi (TÜSAM), Türkiye ve dünyadaki sınıfsal yapılar, sınıf ilişkileri, sınıf kavramı, sınıf dinamikleri ve sınıf hareketleri gibi konular hakkında çalışmalar yapan akademisyenlerin, sendikacıların ve araştırmacıların belirli periyotlarla bir araya gelmesi ve söz konusu araştırmalarla ilgili bilgi aktarımının / paylaşımının gerçekleştirilebilmesi amacıyla, "sınıf çalışmaları atölyeleri" düzenlemektedir.Toplumsal yapılar,  çelişki ve değişimi doğuran eşitsiz sınıfsal ve cinsiyetçi işbölümüne dayanırlar. Bu nedenle, sınıfsal analizlerin cinsiyet, (ve ırk ve etnik köken) açısından nasıl farklılaştığının irdelenmesi önem kazanmaktadır. "Sınıf/CinsiyetFeminist atölyeleri"ni sınıf ve cinsiyetin karşılıklı etkileşim süreçlerini daha iyi anlamak için düzenliyoruz.

İkinci atölyemizi sosyalist feminizm  üzerine planladık.

 

"Sosyalist Feminizm"

Gülnur Savran

Tarih:04.04.2009 Cumartesi

Saat:16.00

Yer:   Sosyal Araştırmalar Vakfı Lokali

İstiklal Caddesi Balo Sokak Analin Ap. No: 17/2 Beyoğlu / İstanbul

Tel:  0 212 292 55 85 /86

Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır