DÜNDEN YARINA YURTTAŞLIK:21. Yüzyılda Yurttaşlık, Ulusal Devlet ve Küreselleşme


SUNUŞ'TAN

Kitapta, Yurttaşlık; Dünden Bugüne Yurttaşlık, Küreselleşme ve Yurttaşlık, Küreselleşme Döneminde Ulusal Devlet ve YurttaşlıktaYeni Yönelimler ana başlıkları altında incelenmektedir. Yazarın kendi söylemi ile bu çalışma, küreselleşmenin ulusal- devlet ve egemenlikte ortaya çıkardığı değişimlerden yola çıkarak yurttaşlık kavrayışının neden, nasıl ve hangi biçimlerde farklılaştığını ve bunun hangi araçlarla ve yöntemlerle gerçekleştiğini araştırmayı hedeflemiştir. ..

Sosyal Araştırmalar Vakfı olarak, vatandaşlık. demokrasi, sosyal haklar, sivil toplum örgütleri. yönetişim gibi alanların incelendiği bu çalışmanın birçok araştırmacı için kaynak kitap olacağını düşünüyor ve sayın Eren Deniz TOL-GÖKTÜRK’e teşekkür ediyoruz.

SAV YK