Son Çeyrek Yüzyıl Şiir Antolojisi

 SUNUŞ

Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV), kendini "Bireyin, kitlelerin, toplumsal katman ve sınıfların yaşama aktif bir biçimde katılmasını sağlamaya yönelik bir bilgi taşıyıcısı" olarak tanımladı ve bu yüzden adında "Araştırmalar" sözcüğüne yer verdi.

SAV ikinci olarak, hem toplum içerisinde hem üyeleri arasında dayanışma duygularının geliştirilmesi gerekliliğini saptadı ve faaliyetlerinin bir ekseninin de "dayanışma" olmasını kararlaştırdı.

Sanat, edebiyat ve belki de en başta şiir şimdiye dek, kişiler ve topluluklarla ilişki kurmanın; onların duygularına hitap etmenin; onlara duygu / düşünce / perspektif / bilgi aktarımının; onlara moral, güç, ve hatta yaşama sevinci aşılamanın ve dolayısıyla günlük yaşama doğrudan katılmalarını sağlamanın en etkin biçimlerinden biri oldu.

Bu ülkede şiir, gizliden gizliye, elden ele dolaştı, gece yarıları amacı sadece ve sadece şiir okumak olan ve gizlilik koşullarına uyarak yapılan toplantılarda okundu, bebelerin kulaklarına fısıldandı, duvarlara, duvar gazetelerine yazıldı. Birçok toplantıda en ateşli anlar, en ateşli konuşmalar için onun kıvılcımından yararlanıldı. Bu ülkenin mapushanelerine şiir sayesinde katlanıldı. Ve ne yazık ki, yitirdiğimiz nice canlarımız için şiir hazinemizden nice dörtlükler seçildi.

Haksızlık etmeyelim;  en güzelleri olmasa bile, o an seçilenleri, o an anımsananları, o ana en uygun düştüğü düşünülenleri yarin kulağına söylendi. Kısacası, şiir her zaman, her yerde, her ortamda vardı.

Ve, Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın uygulamaya soktuğu ilk uzun soluklu proje, adı henüz olmayan ama "Geçmişimiz ve Şiir" olarak tanımlayabileceğimiz bu proje oldu. Bu proje kapsamında, ilk olarak, Suphi Nuri İleri, Yeni Edebiyat dergisinde çıkan tüm şiirleri, "Yeni Edebiyat Şiir Antolojisi (5 Ekim 1940 - 15 Kasım 1941)" adıyla derledi; bu kitap, SAV'ın kuruluş döneminde, SAV'ın kurucularının kişisel katkılarıyla ve SCALA Yayıncılık ile birlikte, SCALA Yayıncılık'ın Emek Dizisi'nde yayınlandı.

Bu projenin ikinci adımı ise, Nail V. Çakırhan'ın "Daha Çok Onlar Yaşamalıydı" kitabının ikinci baskısının yine SCALA Yayıncılık ile birlikte, yine Emek Dizisi'nde yayınlanmasıydı.

Bu üçüncü çalışma ise zaman ekseninde büyük bir aralığı, ama son dönemi kapsıyor. Bu Antoloji, yine şiirleri dillerde gezen bir şairimizin, sayın Yılmaz Odabaşı'nın seçim ve ölçütlerine bağlı olarak 1975 - 2000 Dönemi şair ve şiirlerini kapsıyor. Tüm şairlerimize / şiirlerimize "İyi ki varsınız" diyor ve başta Yılmaz Odabaşı olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla

03.05.2000

Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV)

YIKILMA SAKIN

Kötü şey uzakta olmak

Dostlarından, sevdiğin kadından

Yasaklanmak bütün yaşantılara

Seni tamamlayan, arındıran

Kapatıldığın dört duvar arasında

Sağlıklı, genç bir adam olarak

 

Neler gelmez ki insanın aklına

Sevinçli, özgür günlere dair

Kalmıştır yüzlerce yıl uzakta

Onunla ilk kez öpüştüğüm şehir

Acı zehir zemberek bir hüzün

Kalbinden gırtlağına doğru yükselir

 

Görüyorsun işte küçük adamları

Köhnemiş silahlarıyla saldıran sana

Kimi tutsak düşmüş kendi dünyasına

Kimisi düpedüz halk düşmanı

Diren öyleyse, diren, yılma

Yürüt daha bir inatla kavganı

 

Babeuf’u hatırla, Nazım Hikmet’i

Bir umut ateşi gibi parlayan zindanlarda

Hatırla Danko’nun tutuşan kalbini

Karanlıkları yırtmak arzusuyla

Ve faşizme karşı, zulme, zorbalığa

Düşün acılar içinde vuruşan kardeşleri

 

Elbette vardır bir diyeceği, bir haberi

Bir kaçağa çay sunan kürt kadınlarının

Dağlar dilsizdir, yalçındır

Ama gün gelir bir diyeceği olur onların da

Ve dağlar, ıssız tarlalar başladı mı konuşmaya

Susmazlar bir daha, söz artık onlarındır

 

Kötü şey uzakta olmak

Dostlarından, sevdiğin kadından

Yasaklanmak bütün yaşantılara

Seni tamamlayan, arındıran

Ama bir devrimciyi haklı kılan

 Biraz da acılardır unutma

 

Yıkılma sakın geçerken günler

Yaralayarak gençliğini

Onurlu, güzel geleceklerin

Biziz haberciler düşün ki

Ve halkın bağrında bir inci gibi

Büyüyüp gelişmektedir zafer

                       ATAOL BEHRAMOĞLU

 

BİLGİ

Yılmaz Odabaşı (Derleyen)

Scala Yayıncılık

Mayıs 2000

Bu antoloji, 1941 doğumlu Metin Altıok'la başlayıp 1978 doğumlu genç şair Zeynep Köylü'ye uzanan çeşitlilikte, 203 şairin biyografileri ve  şiirlerinden örneklerle Türkçe şiirinin son çeyrek yüzyıllık kesitini kapsıyor.