Yeni Edebiyat Şiir Antolojisi

Suphi Nuri İleri (Derleyen)

Scala Yayıncılık

Kasım 1998 

Başlarken

Türk edebiyatında önemli bir yeri olan Yeni Edebiyat dergisinde yayınlanan tüm şiirleri, Yeni Edebiyat Dergisi 5 Ekim 1940 - 15 Kasım 1941 Şiir Antolojisi adı altında bu kitapta sunmaktayız. Yeni Edebiyat öyle bir öneme sahiptir ki daha sonra oluşan Garip, İkinci Yeni, 68 dönemi ve günümüz şiirinin ilk örneklerini ortaya koymuş dergilerdendir, ancak birçok şairi ne yazık ki unutulmuştur.

Yeni Edebiyat Dergisi 1940-1941 Sosyalist Gerçekçilik adlı kitabın ikinci cildi olan bu kitap, diğer yönden apayrı bir yapıttır. Dönem İkinci Dünya Savaşı dönemidir. Ve bu dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de antifaşist cephe kurma girişimi vardır. Bu girişim bir ölçüde başarılı olmuştur. Yeni Edebiyat böyle bir dönemde yayınlanmış ve bir yıl sonra da siyasi iktidarın isteği üzerine kapattırılmıştır ki siyasi iktidar, bu cepheye katılan bazı aydınları teker teker Anadolu'nun dört bir yanında ikamete memur etmiş, yani sürgüne yollamıştır.

......

Suphi Nuri İleri

Şairler

Suphi Taşhan, Suavi Koçer, Suat Taşer, Hasan İzzettin Dinamo, Sefer Aytekin, Halil Aytekin, Behiç Atabek, Kemal Sülker (Okur), Nail V. (Çakırhan), Ömer Faruk Toprak, Orhan Raşit (Orhan Kemal), Mazhar Lutfi (Nazım Hikmet), Faik Baysal, Neriman Hikmet, Nusret K. Otyam, Saliha Anıl, Fethi Giray, Fehmi Giray, Afif Yesari, Feridun Emin Gölönü, Refik Tagay, Mehmet Ziya, Mehmet Deniz, Hilmi Büyükşekerci, Talat Melih, Lütfi Güney, Hamit Argon, Sabri Soran, Hasan Barlas, İlhan Orhan, N. Fehmi, Ahmet Turgut, Cemil Meriç, A. Kadir Meriçboyu, Attila İlhan, (Niyazi) Akıncıoğlu, Kamran Fuat, Mehmet Seyda, Danyal Alevkan, Enver (Gökçe Göktürk), Göktürk, Ahmet Yahya, Halid Çakır, Avni Akşit, Orhon M. Arıburnu 

2000 SENESİNE ŞİİRLER I

Bin dokuz yüz senesinin 

İki bine yerini 

Verdiğini 

Görmek istiyorum

Ne zevkli şey olurdu seyretmek torunumun 

Van üniversitesindeki kız arkadaşlar ile 

Kutbu şimalide kızak kaydığını!

Vaşington’daki Kapitol bahçesinde

Ren şarabı içip

Çinli dostum “ŞİN-FO” yla beraber 

Şanghay’dan haber

Beklemek!

Adana’da gençlik aşımı yaptırıp

Hindistan’da gerdeğe girmek için 

Arzuhalsiz müracaat etmek

Hastahanelere.

Ve duyduğum sevincin

Radyoğrafisini gösterip Hintli karıma

“Sevgilim bak!” demek

Ve bahrimuhiti atlaside

Karımla beraber zıpkın atmak

Balinalara!

Ne tadına doyulmaz olurdu

Misisli Çapur Ali’nin, Sorbon’da

“Parçalanan Atomun 

Sanayie tatbikine dair”

Konferansını dinlemek.

Ve 1941 için 

“Ne acaip şey!” demek

Hey gidi 2000 senesi hey!

 

Orhan Kemal

 

YAPILMAYAN REÇETE...

Kırk gündür hasta...

           Makinist Ahmet usta

Baharın ilk günlerindeki kadar

                       Güzel

Ak saçlı genç karısı baş ucunda

- Doktor,

                       Diyor...

-Bir haftadan beri gelmiyor

-Gelse de

Kendinin tutuluyor sözleri

                 -Hastanın takılıyor gözleri

Partal minder üstünde

Ak bir yama gibi duran

YAPILMAMIŞ

                       Reçeteye

                       Enver (GÖKÇE GÖKTÜRK)
 

UNUTMAYALIM

Unutmıyalım çocuklar

Bizi emziren, büyüten anamızı

Ve düştüğümüz zaman

Bize el uzatanları, yardım için.

 

Unutmıyalım çocuklar

Niçin bu dünyaya geldiğimizi

Bizi çağıran sesleri, dostlarımızı

Ve niçin yürüdüğümüzü bu yolda böyle.

           Sabri SORAN