almanak 2007 Analizleri

SUNUŞ


SUNUŞ

2001 yılından beri düzenli biçimde çıkan ALMANAK’ta bu yıl yeni bir bölüm var: Fuat ERCAN, Atilla GÖKTÜRK, Eren Deniz TOL GÖKTÜRK ve Özgür MÜFTÜOĞLU; Mehmet TÜRKAY’ın yönettiği yuvarlak masa toplantısında “2007-2008 Türkiyesi Nereye?” sorusunun cevabını aradılar. ALMANAK bu yıl, sistemleştirmeyi ve kalıcılaştırmayı düşündüğümüz bu toplantının bant çözümlerini de içeriyor.

ALMANAK 2007, 7 ana bölümden oluşuyor:

EKONOMİ-BANKACILIK-TARIM konuları 1. Bölüm’de toplandı ve İzzettin ÖNDER Hocamız “IMF Denetiminde Bütçe Uygulamaları: Hedefler Sonuçlar”, Sibel ÖZBUDUN “Ezilenlerin Krizi”, Bülent FALAKAOĞLU “İpotekli Konut Krizi”, Öztin AKGÜÇ “2007 Yılında Bankacılık Sektörü”, Ahmet ATALIK “Gıda Emperyalizmi” analizlerini yaptılar.

ÖZELLEŞTİRME-SOSYAL GÜVENLİK-SAĞLIK-EĞİTİM konularındaki analizler 2. Bölüm'de bulunuyor.

Erhan BİLGİN'in "Özelleştirme: Bir Dönemin Sonu", Aziz ÇELİK'in "AKP’nin Sosyal Politikası Üstüne: Hak Yerine Yardım, Sosyal Devlet Yerine Hayırseverlik", Cahide SARI'nın "2007 Yılında Sosyal Güvenlik ve Sağlık", Erkan AYDOĞANOĞLU'nun "AKP’nin Eğitim ve Yükseköğretim Politikası" yazıları bu bölümün içeriğini oluşturuyor. 

 

Yazarımız Erhan Bilgin'in 2007 Almanak için yaptığı çalışma esas olarak özelleştirmenin 30 yıllık serüvenini anlatıyordu. Ancak bu çalışma, sayfa sayısı olarak ALMANAK boyutlarını aşınca, yazarımızdan izin alarak, çalışmanın daraltılmış versiyonunu ALMANAK'ta, tümünü ise www.almanak.net sayfamızda yayımlamaya karar verdik. Bu çalışmanın içerdiği son derece değerli tabloları da zaman dizin ve göstergeler CD sine koyduk.

PARTİLER başlığını taşıyan 3. Bölüm'de DTP, EMEP ve TKP, 2007 seçimlerini değerlendirdiler.

EMEK HAREKETİ başlığı altında oluşturduğumuz 4. Bölüm’de Yüksel AKKAYA ; "İş Kazası mı, İnsan Kıyımı mı", Başak ERGÜDER; "Emek Denetimi, Panopticon ve Beden Politikaları: Novamed", Nurcan ÖZKAPLAN; "Çalışma Hayatında Kadın Olmak", Nilüfer KORKMAZ-Levent YAYLAGÜL; "2007 Yılı 1 Mayıs Etkinliklerinin Türkiye’de Yazılı Basında Sunumu" yazıları ile emek dünyasını ve emek dünyasında kadın olmayı anlattılar.                     

DÜNYA başlığını taşıyan 5. Bölüm’de Temel DEMİRER: “Irak Bilançosu”, Hakan GÜNEŞ: "2007 Avrasyası’nda Nüfuz Mücadeleleri: “Yeni Soğuk Savaş” Başlıyor", Sedat AYBAR :"Türkiye-Afrika İlişkileri" başlıklı yazıları ile bölgedeki gelişmelere ışık tuttular.

ÇEVRE-KENTLEŞME konularını içeren 6. Bölüm’de Murat KAYIKÇI "İdeolojilerin Yeni Bir Çatışma Alanı: Küresel Isınma ve Türkiye’ye Yansımaları" başlıklı yazısı ile dünyanın gündeminde de baş sıralarda yer alan küresel ısınmayı ve yaşanan saflaşmayı analiz etti.

Besime ŞEN ise başta İstanbul olmak üzere hemen hemen tüm büyük şehirlerde uygulamaya konulan "Kentsel Dönüşüm" projelerinin karanlık yüzünü  "Kentsel Dönüşüm ve Yasal Sürecin Anlamı" yazısı ile açığa çıkardı.

KÜLTÜR-SANAT, sorunların giderek ağırlaştığı bir dünyada ne yazık ki yine son bölümümüzü oluşturdu. Tülin BOZKURT; "2007 Türkiyesi’nde Değişmeyenler Başkentte Çingene Kadınlar, Çocuklar ve Yoksulluk", İbrahim ŞİRİN; "Avrupalı Seyyahların Gözüyle Osmanlı Ülkesinde Yaşayan Rumlar", Mehmet ESATOĞLU; "Tiyatro ’68’den Böyle Geçti" yazılarını yazdılar.

ALMANAK'ların en kapsamlı, en hacimli ve en coşkulu bölümünü oluşturacağı günlerin bir an önce gelmesini diliyoruz.

ALMANAK CD'sinde ise geçmiş yıllarda olduğu gibi Zaman Dizinler ve bu yıl bir yenilik olarak Ekonomik ve Sosyal Göstergeler var. Emek zaman dizinlerinin bu yıl daha geniş olarak kayıt altına alındığını rahatlıkla belirtebiliriz.

www.almanak.net adresindeki sitemizden önceki yıllardaki zaman dizinlerimize ve yazarlarımızın yazılarına ulaşabilirsiniz.

ALMANAK, başından beri kolektif bir çalışmanın ürünüdür. Bu kolektif çabaya destek olan, katkıda bulunan herkese, partilerimize, kurumlarımıza ve  yazarlarımıza öncelikle teşekkür ediyor ve tüm emeği geçenler adına ALMANAK 2007 Analizleri'nin de toplumsal belleğimize bir katkı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla

Sosyal Araştırmalar Vakfı

Yönetim Kurulu

KAPAK