KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN TARİHSEL - KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN KORUNMASI

Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Tarihsel – Kültürel Değerlerinin Korunması

[Türkiye – Bodrum Örneği]

 

Dr. H. Perihan KİPER

 

Sosyal Araştırmalar Vakfı

İktisadi işletmesi Yayınları

 

Önsöz'den

Dr. Perihan Kiper, çalışmasında, tarihsel ve kültürel değerlerin korunması sorununu, kent kimliği çerçevesinde hem uluslararası hem de ulusal boyutta bilimsel olarak büyük bir titizlikle ele almaktadır. Konu ile ilgili kuramsal tartışmaları, mesleki deneyiminin sağladığı avantajdan da yararlanarak ustalıkla somutlaştırmakta, koruma sorununu Seattle ve Bodrum örneklerinde gözler önüne sermektedir. Küreselleşme sürecinde Türkiye kentlerinde yaşanan değişimlere ilişkin olarak yapmış olduğu alan araştırması da çalışmaya özgün bir nitelik kazandırmaktadır. Kendisini bu başarılı ve yararlı çalışması nedeniyle kutluyoruz.

 Prof. Dr. Ruşen Keleş              

Prof. Dr. Ayşegül Mengi 
 

312 Sayfa

19,4 X 13,5 X 2,8

Fiyatı : 14,00 YTL