SAV-KATKI Çalışma Grubu Tez Sunumları Atölyesi- X


SAV-KATKI Çalışma Grubu Tez Sunumları Atölyesi- X


Bilginin Kapitalist Özel Mülkiyet Yasaları: PATENTLER

Konuşmacı: Cansu Başak


23 Ocak 2015 Cuma

Saat :19.00

Yer:SAV Merkezi