5. Olağan Genel Kurulumuz Toplandı

Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV) 5. Olağan Genel Kurulu 27 Nisan 2008 Pazar günü SAV Lokalinde toplandı. Genel Kurulda 71 SAV Genel Kurul üyesinden 36 sı asaleten 6sı vekaleten temsil edildi.

4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Bedahet Tosun’un Genel Kurulu açış konuşmasından ve saygı duruşundan sonra, Genel Kurul Divanı oluşturuldu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 4. Dönem Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporunun, Denetim Kurulu raporunun okunması sonrasında raporlar görüşüldü. Görüşmelerin ardından eski Yönetim Kurulu çalışmaları Genel Kurul tarafından aklandı. 

Vakıflar genel müdürlüğünün 4. Dönemde yaptığı denetimin sonuçlarının tartışılması maddesinde; üyelik ile ilgili olarak 5. Dönem Yönetim Kuruluna, gerekmesi durumunda Olağanüstü Genel kurul toplaması görevi verildi.

Vakıf gelirlerinin tartışılması maddesinde, SAV’ın faaliyetinin ve varlığının temel güvencesinin SAV çevresinin bağışları olduğu, fakat bu bağışların daha geniş bir çevreden toplanabilmesi koşullarının yaratılması gerektiği vurgulandı. Bu maddede, Genel Kurul üyeleri SAV’ın faaliyetlerine maddi destek ve katkı isteyeceği kuruluşlar hangileridir? sorusuna ilişkin olarak görüşlerini belirttiler. Sonuç olarak, süreç içinde görüşlerin tartışılması, fakat bu tartışma sonuçlanana dek, SAV’ın maddi destek ve katkı alacağı kuruluşların emek örgütleri olması eğilim olarak benimsendi.

Yeni dönem çalışma programının ana hatlarının görüşülmesi maddesinde, SAV’ın amaçlarının net olduğu, bu amaçlara ulaşabilmek için gerekli olan mekanizmaların ana yapılarının oluşturulduğu, önümüzdeki dönemde tüm çalışma gruplarının faaliyetlerini planladıkları, hedeflerini belirledikleri, bu hedeflere yönelik olarak daha programlı ve sistematik bir çalışma tarzını hayata geçirdikleri bir dönemin yaşanması gerektiği belirtildi. Böyle bir çalışma tarzının gerçekleştirilebilmesi için ise daha önceki dönemlerde de vurgulandığı gibi asıl ve yedek yönetim kurulu üyelerinin tümünü kapsayan daha katılımcı, daha koordineli bir yönetim mekanizmasına ihtiyaç olacağı vurgulandı.  Genel Kurul üyelerinin görüşlerini belirtmelerinin ardından, SAV organlarına aday olan kişiler saptandı, tek bir liste oluşması sonrasında yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyeleri Genel Kurul tarafından oy birliğiyle seçildi.

Yönetim Kurulu asıl üyeleri olarak; Mehmet TÜRKAY, Dinçer METE, Serap KURT, Metin ŞEN, Nazır KAPUSUZ, Atilla ALTAYLI ve Güzin ALPASLAN, yedek üyeleri olarak; Nevra AKDEMİR, Tolga TÖREN, Tulga KUMBASAR, Mine YOLAÇAN, O. Hakan FEYYAT, Adnan ÖZSÖKMENLER ve Aydan CANKARA seçildiler.

Denetim Kurulu asıl üyeliklerine; Hakkı OCAKAÇAN, Nevzat AÇAN ve Ramazan TUNCER, yedek üyeliklerine Mustafa AKÇAKAYA, Mehmet Ali ALTACA ve Öztürk YILDIZ seçildiler.

Dilek ve önerilerin ardından  Genel kurul sona erdi.