4. Olağan Genel Kurulumuzu yaptık

Sosyal Araştırmalar Vakfı 4. Genel Kurulu, 29 Nisan 2006 Cumartesi günü çoğunluklu olarak toplandı. Genel Kurul’da 59 Genel Kurul üyemizin 31’u asaleten 9’u vekaleten temsil edildi.

Genel Kurul 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Bedahet TOSUN’un açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından tüm yitirdiklerimizin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Divan  oluşturulduktan sonra 17 Nisan 2004 – 28 Nisan 2006 dönemindeki SAV Faaliyetlerini içeren Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporu okundu.

Faaliyet raporunun tartışılması maddesinde 74 – 83 dönemi Analizi çalışmaları temel tartışmayı oluşturdu. Bu konuda birçok Genel Kurul üyesi söz alarak görüşlerini ifade ettiler. Tartışmanın etrafında döndüğü sorulardan biri, bu çalışmanın neden başarıya ulaşmadığı sorusuydu.

Genel Kurul’un 3. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları’nı aklaması sonrasında, 3. Dönem Yönetim Kurulu tarafından aday üyelikleri onaylanan ve Genel Kurul’dan SAV Genel Kurul Üyeliği’ne kabul edilmesi talep edilen 13 arkadaşımızın Genel Kurul Üyelikleri oybirliği ile onaylandı.

Genel Kurul, aylık ödenti miktarlarının olduğu haliyle, yani 15 Milyon TL/Ay olarak bırakılmasına karar verdi.

2006 – 2008 Dönemi Çalışma programı ve tahmini Gelir Gider bütçeleri üzerine yapılan görüşmelerden sonra yeni dönem kurullarını seçimine geçildi. Tek bir aday listesi oluştu ve bu liste oylanarak yeni dönemin organları olarak seçildi.

Vakıf organlarının seçimi sonrasında Genel Kurul sona erdi.