4. Sempozyum: EMEK EKSENLİ SİYASET: FABRİKA, TOPRAK, HAKLAR, KİMLİK

 

 

Çağrı Metni

Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV)
Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi (TÜSAM)
IV. “Sınıf Çalışmaları Sempozyumu”
Tebliğler için Çağrı Metni

Emek Eksenli Siyaset: Fabrika,  Toprak,  Haklar, Kimlik

Sermaye sınıfının bir ilişki, süreç ve olgu olarak sermayeyi koruyabilmek ve daha fazla biriktirebilmek için, her gün, daha yüksek bir “hız”a gereksinim duyduğu, üretimi, parçaladığı, canlı emeğin yerine ölü emeği daha fazla ikame ettiği ve nihayetinde fazla merkezileştiği ve yoğunlaştığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Aynı zamanda kapitalist ilişkiler bütününe içkin olan bu gelişmelerin “elveda” denen, ama artık daha çok olan ve günden güne daha da görünür hale gelen proletaryaya yeniden “merhaba” denmesini zorunlu kıldığı bir zaman diliminde yaşıyoruz.

İçinde yaşadığımız coğrafyada “kişi başına gelirin sürekli arttığı” ilan ediliyor; dünyanın onyedinci büyük “ekonomisi” olmakla; ihracat rekorları kırılmasıyla, otomobilden gemiye, beyaz eşyadan bilgisayara birçok ürünün üretimini/ihracatını arttırmakla övünülüyor. Ama Tüm bunlara karşın, içinde yaşadığımız coğrafyada kapitalizmin bugün gelmiş olduğu aşamada emekçilerin uğradığı yıkımı durdurmaya aday bir alternatif(ler) gündeme gel(e)miyor. Tam da bu noktada emekten yana kesimler açısından, var olan gerçekliği ortaya çıkarmanın, görünür kılmaya çalışmanın ötesine geçmek büyük bir önem taşıyor. Peki, “Ne Yapmalı?” ya da “Nasıl Yapmalı?”

Bu soruların yanıtlanması için bir bütün olarak sınıf hareketinin, sosyalist hareketin ve diğer toplumsal direniş hareketlerinin hem kendi aralarındaki ilişkilerin hem de birbirleri ile olan ilişkilerin, dününün ve bugününün karşılaştırmalı ve sonuç çıkarmaya aday bir perspektifle ele alınması büyük önem arz ediyor. Böylesi bir çaba, yani “sol” ile “sınıf” arasındaki ilişkiler üzerine düşünmek, aynı zamanda solun, sınıf hareketinin ve diğer toplumsal direniş hareketlerinin gündeminin değişmesine, kendi gündemini oluşturabilmesine dahası, kendi gündemini toplumun da gündemi haline getirebilmesine de hizmet edebilir.

Özetle TÜSAM dünyanın diğer coğrafyalarında olduğu gibi, bu coğrafyada da; işçi ve emekçilerin, kadınların, sol politik öznelerin, aydınların, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; onların temsilcisi olmaya aday olanların, kısacası “gündüzlerinde sömürülmeyen/gecelerinde aç yatılmayan/ekmek gül ve hürriyet günleri” için mücadele verenlerin, “ne yapmalı”, “nasıl yapmalı” sorularını gündeme almaya çağırıyor.

Genişleyecek ön-programa göre aşağıdaki başlıklardaki oturumlara-tartışmalara katılmak mümkün olacaktır:

*Üretim süreçlerinde ortaya çıkan dönüşümler ve emek hareketinin politikaları: Dün ve bugün? Çıkarılacak dersler nelerdir?

*İşçi sınıfı sol ve toplumsal hareketler: Toplumsal hareketlerinin (köylü, ekolojik hareket, kadın hareketi, tüketici hakları, küreselleşme karşıtı hareket, insan hakları) emek hareketi ile birlikte ve sınıfsal bir perspektifle ele alınması mümkün mü?

*İşçi sınıfı siyaseti için yerellik, din, muhafazakârlık ve ulusal farklılıklar ne tür bir sorunsal oluşturuyor?

*Emek eksenli siyasette eğilimler ve arayışlar: Yeni bir sendikal hareket, yeni bir emek odağı mümkün mü? Nasıl ve hangi taleplerle? Emek hareketinin ve sol ilişkisinde yeni bir ilişkilenme biçimi tanımlamak gerekli mi? Emek hareketinin güncel talepleri neler olabilir? Sosyal politika, sosyal devlet talebi, sosyal hak mücadelelerinasıl değerlendirilmeli?
 

Sorular, iletişim için:
Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV);
İstiklal Caddesi  Balo Sokak     Analin Apt. No: 17/2
Beyoğlu – İstanbul
t: 212 292 5585
f: 212 292 5586

Sempozyum Programı

1. GÜN

10:30 Toplantı Açılışı (SAV ve TÜSAM)

10:40  Açılış Konuşması :Mehmet Türkay

11:00-13:00  1. Oturum: Dünya'da Emek Politikaları

Moderatör:

Arjantin'de Neoliberal Dönüşüm,İşçi Sınıfı Mücadele Siyasalarının ve Pratiklerinin Kritik Bir Değerlendirmesi -Zeynep Alemdaroğlu

1974 Sonrası Dönemde Yunanistan'da Emek Piyasasına Dönük Ekonomi Politikaları ve İşçi Sınıfının Direniş Biçimleri-Özgün Sarımehmet Duman

Kapitalizmin Yeniden Yapılanması ve İngiltere'de Neoliberal Dönüşüm-Günal Seyit

Neo-Liberal Dönemde Siyaset Kurumu ve Emek Piyasaları:Almanya Örneği

-Denizcan Kutlu,H.Emre Ertem

13:00-13:30  Kahve arası

13:30-14:30   2.Oturum: Alan Araştırmaları

Moderatör:

Neoliberalizmin Yoksulluğa Yeni "Çözüm" Önerisi Mikro Kredi Uygulamaları:Mersin Yimik Örneği -Atilla Göktürk,Mim Sertaç Tümtaş

Örgütlenme ve Dışlanma Pratikleri Arasında Belgesiz Göçmen İşçiler:Sendikal Stratejiler- Özge Berber Ağtaş,Beate Amler,Luciole Sauviat

14:30-15:00  Öğle Arası

15:00-16:30  3. Oturum: İşçi Sınıfı ve Haklar ( 1.Oturum )

Moderatör

Sınıf Mücadelesinde Sosyal Haklar-Nazır Kapusuz

İş Kazaları-Nevra Akdemir

Türkiye'de Sınıf Hareketi ve İnsan Hakları Mücadelesi-Ömür Kurt,Aslıhan Çoban

16:30-16:45  Kahve arası

16:45-18:00  İşçi Sınıfı ve Haklar ( 2.Oturum )

Moderatör

Barınma Hakkı-Besime Şen

Sosyal Güvenlik-Ali Çerkezoğlu

İş ve İşçi Sağlığı- Zeki Kılınçarslan

 

2.GÜN

 

11:00-12:30  1. Oturum: Sınıf Politikaları

Moderatör

Dönüşüm Sürecinde Emek Hareketi ve Sendikalar:Dün,Bugün ve Gelecek-

Erkan Aydoğanoğlu

Sosyal Demokrasinin İşçi Sınıfıyla Son Valsi-Oğuz Topak

12:30- 12:45 Kahve Arası

12:45-14:30  2. Oturum: Sınıfın Halleri

Moderatör

25 Yıllık Deneyim:Özelleştirme Mücadelesi-Erhan Bilgin

İşsizliğin Psikolojik Boyutları-İzzettin Önder

Tanıyarak Dışlama:Türkiye Kentlerinde Göçmen Antipatisinin Etnikleştirilmesi-Cenk Saraçoğlu

21.Yüzyılda Sınıf İlişkileri ve Sınıf Çatışmalarında Kimlik Sorunu-Doğan Göçmen

 

14:30- 15:00 Öğle Arası

15:00-16:30  3. Oturum: Kriz ve Sınıf Politikaları( 1.Oturum )

Moderatör

-Tülin Öngen

-Ahmet Öncü

-Mustafa Sönmez

16:30- 16:45 Kahve Arası

16:45-18:00  Kriz ve Sınıf Politikaları ( 2.Oturum )

Moderatör

-Kenan Kalyon

-Aydın Çubukçu

-Haluk Yurtsever

-Çiğdem Çidamlı

Bildiri Özetleri

1. GÜN

  1. Oturum: Dünya'da Emek Politikaları  okumak için lütfen tıklayınız...

  2. Oturum: Alan Araştırmaları  okumak için lütfen tıklayınız...

  3. Oturum: İşçi Sınıfı ve Haklar  okumak için lütfen tıklayınız...

2. GÜN 

   1. Oturum: Sınıf Politikaları  okumak için lütfen tıklayınız...

   2. Oturum: Sınıfın Halleri  okumak için lütfen tıklayınız...