2005 - SINIF ÇALIŞMALARI ATÖLYELERİ

2005 yılı içerisindeki sınıf çalışmaları atölyeleri, çeşitli sektörlerdeki işçi sınıfın kompozisyonunu konu edinmektedir. Bu kapsamda sanayi, hizmet ve tarım üretimlerinden örnekler sunan çeşitli konulardaki araştırmaları ve teorik açılımları paylaşmayı hedeflemektedir.

6. ATÖLYE

 

Küreselleşme Karşısında İşçi Sınıfı

 

 

Sunuş: Greg ALBO*

Tarih : 02 Haziran 2005 Perşembe

Saat   : 18:30

 

Sunuş sırasında ardıl çeviri yapılacaktır.

 

* Profesor Greg Albo, Toronto York Üniversitesi öğretim üyesi;
Özellikle günümüz küreselleşme tartışmaları etrafında çok sayıda yayını bulunan Albo aynı zamanda Monthly Review ve Socialist Register dergilerinin müdavim yazarları arasında yer alıyor.
Leo Panitch, Colin Leys, ve David Coates ile birlikte 2001 yılında yayınladıkları “İsçi Sınıfı, Global Gerçekler” son dönem önemli çalışmaları arasında yer almaktadır.


İşçi Sınıfının Kompozisyonundan Beşinci Örnek:

5. ATÖLYE

 

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de İşçi Sınıfı

 

Sunuş: Can NACAR

Tarih : 14 Mayıs 2005 Cumartesi

Saat   : 17:30-19:30

Açıklama için...


4. ATÖLYE

 

Kadının Görünmeyen Emeği
“Ev İçi Karşılıksız Emek”

 

 

Sunuş: Gülnur ACAR-SAVRAN

Tarih : 07 Mayıs 2005 Cumartesi

Saat   : 17:00-19:30

 Gülnur Acar-Savran sunuşunda
Ev emeği neden görünmeyen emektir?
Ev emeği hangi anlamda karşılıksızdır?
Ev içindeki cinsiyetçi işbölümü ne kadar dönüşüyor, ne kadar direngen?
Bütün kadınların ev içinde karşılıksız emek harcıyor oluşu onların bir toplumsal sınıf oluşturduğu anlamına gelir mi? Gelmezse neden?
Görünmeyen emek nasıl görünür kılınabilir?
Ev içindeki cinsiyetçi işbölümü nasıl ortadan kalkabilir? Ya da: Karşılıksız ev emeği nasıl aşılabilir?
Bakım işleri ne kadar toplumsallaşabilir? Tümüyle toplumsallaşmaları istenir bir şey midir?
Sorularını Tartışacak…

Önceden okunabilecek kaynaklar:

Christine Delphy, Baş Düşman: Patriyarkanın Ekonomi Politiği, (çev. Handan Öz/Lale Aykent Tunçman), saf yay., 1999 içinde özellikle "baş düşman" başlıklı yazı.(Aynı yazı farklı bir çeviriyle G.Savran/N.Tura (derl.), Kadının Görünmeyen Emeği, Kardelen Yay., 1992 içinde de var.)
Nesrin Tura, "Evişi Bitmiyor", Pazartesi, sayı 40, 1998.
Ayşe Düzkan, "Aslında Mesele Çok Basit", Pazartesi, sayı 41, 1998.
Gülnur Acar-Savran, "Ev Emeği Tartışması ve 'Evişi Için Ücret' Talebi", Pazartesi,sayı 41, 1998.
Gülnur Acar-Savran, "Kadınların Emeğini Görünür Kılmak: Marx'tan Delphy'e Bir Ufuk Taraması", Beden, Emek, Tarih, Kanat Yay., 2004


3. ATÖLYE

İşçi Sınıfının Kompozisyonundan İkinci Kesit

Küçük Sanayi İşçilerinde Profil ve Örgütlenme:

 “Ankara Siteler Örneği”

 

Sunuş: Berkay AYDIN*

Tarih : 22 Nisan 2005 Cuma

Saat   : 19:30-21:30

 * Uludağ Üniversitesi, İİBF, Araştırma Görevlisi


2. ATÖLYE

 

Sanayi Üretiminde İşçi Sınıfının Kompozisyonu - II
Taşeron ve Kamu işçileri karşılaştırması: Seydişehir örneği

 

 

Sunuş: Özge BERBER

Tarih : 08 Nisan 2005 Cuma

Saat   : 19:30-21:30


1. ATÖLYE

 

Sanayi Üretiminde İşçi Sınıfının Kompozisyonu - I
 

Tekel’in Özelleştirilmesinde Kadınlar İşçiler

 

 

Sunuş: Özgün AKDURAN*

Tarih : 01 Nisan 2005 Cuma

Saat   : 18:30-20:30

 * İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Doktora öğrencisi