ALMANAK 2010 ANALİZLERİ

 

SUNUŞ

SUNUŞ

On yıldır kolektif bir çalışma ve dayanışmayla hazırladığımız A LMANAK yine Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın kendini tanımlarken ifade ettiği "Bireyin, kitlelerin, toplumsal katman ve sınıfların yaşama aktif bir biçimde katılmasını sağlamaya yönelik bir bilgi taşıyıcısı" olma görevini yerine getirmeyi hedeflemiştir.
Dünyada kapitalizmin yaşadığı dönüşüme, bunun Türkiye’ye yansımasına, toplumsal yaşamda oynayan taşlara bakmaya çalıştık.
Yedi bölümden oluşan çalışmamızda birinci bölümü 2010 Yıl Değerlendirmesi oluşturuyor.
Mehmet Türkay’ın yönettiği toplantıda, konuşma sırasıyla sayarsak; Handan Koç, Ertuğrul Mavioğlu, Fuat Ercan, Özgür Müftüoğlu, İrfan Kaygısız ve Tolga Tören kendi uzmanlık alanları üzerinden yıl değerlendirmesi yaptılar.
İkinci bölümün “Ekonomi-Tarım”ın yazılarını İzzettin Önder, Başak Ergüder, Fatma Genç yazdılar.
Üçüncü bölümde “TÜRKİYE NEREYE, SOL NEREDE?” başlığı altında yaptığımız ikinci toplantımızda “Yeniden Yapılanan ‘Cumhuriyet Projesi’ni Soldan Anlamak, Değiştirmek İçin Anlamak” konusu tartışıldı. Konuşma sırasıyla belirtirsek toplantıya İzzettin Önder, Aydın Çubukçu, Yüksel Akkaya, Mustafa Bayram Mısır, Taner Timur, Ertuğrul Kürkçü, Nuray Ergüneş ve Fuat Ercan katıldılar.
“Cumhuriyete Ne Oluyor” meselesi ve soldan bu meseleyi nasıl anlarız, nasıl görürüz ya da nasıl bakılmalı gibi bir noktadan hareket ederek yine solun en geniş kesimleri açısından hem solun kendini yeniden tanımlamasıyla ilgili hem de sürece tepki vermesinin nitelikleriyle ilgili açıklamaları içeren bir toplantı gerçekleştirmeye çalıştık.
Dördüncü bölüm Emek Hareketi, Referandum ve Basın. Bu konuları analiz eden akademisyenlerimiz Denizcan Kutlu, Eser Sandıkçı, Levent Yaylagül, Cengiz Çiçek.
Beşinci bölüm  “Sosyal Güvenlik-Sağlık”. Ferhat Akyüz, Cahide Sarı, Nilüfer Korkmaz bu bölüme yazılarıyla katkı sundular.
Kadının bedenine ve ruhuna yönelik en büyük tehdidi oluşturan şiddet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl katlanarak artıyor. Son yedi yılda kadına yönelik şiddet yüzde 1400 artmış durumda. Her gün içimizi yakan bu konuyu “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri” başlığı atında altıncı bölümde inceledik. Sibel Özbudun, Nuray Ergüneş,
Gülnur Elçik, Melda Yaman Öztürk bizleri bu konularda bilgilendirmeye çalıştılar.
Altıncı bölümde  İbrahim Soysüren, “Yabancıların  Sınırdışı Edilmesini”, Temel Demirer de “Afganistan”daki gelişmeleri anlattı.
2010 ALMANAK çalışmamıza destek veren, katkıda bulunan, yazı yazan ve on yıldır bu çalışmamızın devamını sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Bu çalışmamızın da toplumsal belleğe bir katkısı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla
Sosyal Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu

İÇİNDEKİLERİçindekiler

Sunuş ...................................................................................................................... 7

YIL DEĞERLENDİRMESİ/ Ertuğrul Mavioğlu-Fuat Ercan-Handan Koç-İrfan Kaygısız-
    Mehmet Türkay-Özgür Müftüoğlu-Tolga Tören.............................................. 9

EKONOMİ-TARIM .................................................................................................. 69
Emperyalizm-Küreselleşme Döneminde “Dönüşüm” Betimlemesi ve Üst-Yapı
    Kurumlarında Yaşanan Mücadeleler: Türkiye Örneği/ İzzettin Önder............. 71
Kamu Maliyesinde Yeniden Yapılanma ve Mali Kural Kanun Tasarısı/ Başak Ergüder .. 87
Tarımsal Sulamada Yapısal Dönüşüm: “Sulama Birlikleri Yasası”/ Fatma Genç ............ 97

TÜRKİYE NEREYE, SOL NEREDE?/ Aydın Çubukçu-Ertuğrul Kürkçü-Fuat Ercan-
    İzzettin  Önder-Mustafa Bayram Mısır-Nuray Ergüneş-Taner Timur-
    Yüksel Akkaya........................................................................................ 105

EMEK HAREKETİ-REFERANDUM ve BASIN ............................................................. 181
Türkiye’de Esnekleşmenin Yeni Yaygınlaşma Alanları/ Denizcan Kutlu ...................... 183
İş Güvencesizliği Kıskacında İşçiler/ Eser Sandıkçı ................................................... 212
AKP, Referandum ve Yandaş Basında Demokratikleşme Söylemi/     Levent Yaylagül-Cengiz Çiçek .................................................................. 246

SOSYAL GÜVENLİK-SAĞLIK ................................................................................. 271
Sosyal Güvenliğin Dönüşümü ve Sosyal Güvenlik Kurumu/ Ferhat Akyüz................... 273
“Paran Kadar Sağlık”/ Cahide Sarı........................................................................ 294
Yaşlılık ve Sosyal Güvenlik Reformu: Yaşlanan Dünyaya Neo-Liberal Düzen/     Nilüfer Korkmaz...................................................................................... 319

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ve KADIN CİNAYETLERİ ................................................ 333
Kadın Cinayetleri: “Bir Daha Asla!” Diyebilmek/ Sibel Özbudun............................... 335
Kadına Yönelik Erkek Şiddeti Durmuyor/ Nuray Ergüneş.......................................... 352
İzleri, Şiddetin.../ Gülnur Elçik................................................................................ 358
Kadına Yönelik Şiddetin Ekrandaki Yansısı: Fatmagül’ün Suçu Yok!/
    Melda Yaman Öztürk.............................................................................. 365

YABANCILARIN SINIRDIŞI EDİLMESİ-AFGANİSTAN ............................................... 373
Yabancıların Sınırdışı Edilmesi: Bir Panorama Denemesi ve Düşündürdükleri     İbrahim Soysüren .................................................................................... 375
2001’den Bugüne Afganistan: Nereden Nereye?/ Temel Demirer............................. 402

KÜNYE1. Basım Aralık 2011
16x24 cm
440 sayfa
ISBN 978-605-61579-1-2
Yayına Hazırlayan: Serap Korkusuz Kurt
Kapak Uygulama: İlknur Kavlak
Baskı Öncesi Hazırlık: Ülkü GündoĞdu

KAPAK