SAV'IN AMAÇLARI

Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV);

  • Toplumsal yaşamın tüm alanlarına ilişkin olarak her türlü araştırmanın ortam, kurum ve araçlarını yaratmayı, her türlü araştırmayı yapmayı, bu araştırmaları her türlü iletişim aracını, ortamını kullanarak yaymayı ve sürekliliğini sağlamayı,

  •  Bireyin, toplumsal sınıf ve katmanların günlük yaşamdaki davranışları ile ideolojik tutumları arasındaki uyum ve çelişkileri araştırmayı,

  • Toplumsal gelişme ve teknoloji ilişkilerini araştırmayı,

  • Doğanın ve çevrenin bozulmasını önleyerek, ekolojik dengenin korunması için gerekli araştırmaları ve çalışmaları yapmayı,

  • Siyaset, günlük hayat ilişkilerine özel bir önem vermeyi, siyasetin gerçek içeriğine kavuşturulması için toplumu sürekli bilgilendirmeyi,

  • Toplumsal kesimlerin en aktifi olan gençliğe ve eğitimine sürekli bir ilgi göstermeyi, gençlikle ilgili her türlü araştırmayı yapmayı,

  • Demokrasinin geliştirilmesi ve kurumlaştırılması açısından geçmişin tüm deneyimlerinden yararlanmayı, demokratik ilke, norm ve kuralların netleşmesinin ve yaşanmasının önünü açmayı, bu alandaki tüm deneyimlerini özellikle toplumun önüne sermeyi, gelecek yönelimlerini saptamayı,

  • Kendisiyle benzer işlevleri üstlenen vakıf, dernek, platform vb. örgütlenmelerle işbirliği yapmayı, ortak projeler geliştirmeyi,

  • Üyeleri ve toplumdaki bireyler arasında dayanışma duygularını ve bilincini geliştirecek etkinliklerde bulunmayı 

       amaçlar.